Svärdsjö Byggnadsförening u p a

Verksamheten drivs som en ekonomisk förening med en styrelse på sju ledamöter och tre suppleanter.

Ordförande: Göran Forsén, tel: 070-246 88 08, e-post: goran.forsen@telia.com
Kassör: Sören Jonsson, tel: 070-508 15 26, e-post: hedenborg.svardsjo@gmail.com

Övriga ledamöter: Anneli Ljungberg, Kerstin Johansson, Lars-Åke Erks och Rolf Svärdström
Suppleanter: Helena Lindström, Lars Eriksson och Per Erks

Revisorer. Leif Källman, Bert Olsson och Staffan Lindgren (suppleant)

Valberedning: Björn Hansols och Peter Jonsson

Har du frågor och funderingar kring föreningens verksamhet är du alltid välkommen att kontakta föreningens ordförande eller någon annan i styrelsen.