OM HEDENBORG

Planerna på en större samlingslokal tog form i början redan på 1940-talet och för att kunna förverkliga detta bildades Svärdsjö Byggnadsförening år 1945. Under några år på 50-talet anordnades revyer på Wasastugan samtidigt som det såldes andelsbevis för att samla in pengar till den nya samlingslokalen. En tomt införskaffades på Soldatheden i närheten av idrottsföreningens festplats och dansbana i centrala Borgärdet där nu Hedenborg ligger.

Den 20 december 1958 stod byggnaden klar och kunde invigas med pompa och ståt. Under byggtiden så utlystes en tävling om namnet på den nya samlingslokalen och det segrande förslaget blev "HEDENBORG".

Hedenborg har sedan dess varit en naturlig samlingsplats för Svärdsjöbygden när det behövts en större lokal men också i många andra sammanhang har byggnaden tjänat Svärdsjöbygden. Dans- och festkvällar, teater-, revy och musik kombinerat med informations- och diskussionsträffar har varit viktiga inslag under årens lopp. Julmarknad och julfest har också varit återkommande aktiviteter kombinerat med olika former av utställningar, loppisar m.m.

Bottenvåningen användes under många år som ungdomsgård för bygdens ungdomar. Idag används bottenvåningen av Svärdsjögymmet som blivit en populär samlingsplats för alla åldrar. Från hösten 2017 har lilla  salen gjorts om till spinningrum där det är full fart flera gånger i veckan.

Samlingslokalerna hyrs i dag ut till olika evenemang i bygden. Informationsträffar i samband med aktiviteter som berör många personer förläggs många gånger till Hedenborg. Under senare år kan särskilt nämnas träffar i samband med flyktingskrisen, fiberutbyggnad och nu senast informationsmöte kring den nya macken i Borgärdet.

Ibland får vi besök från andra håll och under våren 2017 var Babben på besök med sin "Expedition Babben" som genomfördes i ett fullsatt Hedenborg. Målsättningen är att kunna erbjuda aktiviteter för alla åldrar och med ett brett utbud av aktiviteter. 

2018 firar Hedenborg 60 år och vi kommer att löpande ha olika evenemang för att uppmärksamma det. Vi har startat året med fullt hus vid Dalapremiären av den nyskrivna Nostalgishowen "Säg Algots det räcker". Senare under våren kommer författaren, globetrottern och flugfiskaren Gunnar Westrin och berättar om sitt liv som flugfiskare och på försommaren blir det som vanligt nationaldagsfirande där vi hoppas kunna hissa flaggan på en egen flaggstång på Hedenborg.

Vid årsmötet 2018 bytte föreningen namn till Hedenborg Svärdsjö ekonomisk förening. Samtidigt antogs nya stadgar vilka nu är anpassade efter gällande lagstiftning och den nuvarande verksamheten.

Hösten 2018 kommer det att bli flera intressant evenemang på Hedenborg för att uppmärksamma att vi fyller 60 år!

Välkommen att kontakta oss för alla typer av aktiviteter!