OM HEDENBORG

Planerna på en större samlingslokal tog form i början redan på 1940-talet och för att kunna förverkliga detta bildades Svärdsjö Byggnadsförening år 1945. Under några år på 50-talet anordnades revyer på Wasastugan samtidigt som det såldes andelsbevis för att samla in pengar till den nya samlingslokalen. En tomt införskaffades på Soldatheden i närheten av idrottsföreningens festplats och dansbana i centrala Borgärdet där nu Hedenborg ligger.

Den 20 december 1958 stod byggnaden klar och kunde invigas med pompa och ståt. Under byggtiden så utlystes en tävling om namnet på den nya samlingslokalen och det segrande förslaget blev "HEDENBORG".

Hedenborg har sedan dess varit en naturlig samlingsplats för Svärdsjöbygden när det behövts en större lokal men också i många andra sammanhang har byggnaden tjänat Svärdsjöbygden. Dans- och festkvällar, teater-, revy och musik kombinerat med informations- och diskussionsträffar har varit viktiga inslag under årens lopp. Julmarknad och julfest har också varit återkommande aktiviteter kombinerat med olika former av utställningar, loppisar m.m.

Bottenvåningen användes under många år som ungdomsgård för bygdens ungdomar. Idag används bottenvåningen av Svärdsjögymmet som blivit en populär samlingsplats för alla åldrar.

Samlingslokalerna hyrs i dag ut till olika evenemang i bygden. Informationsträffar i samband med aktiviteter som berör många personer förläggs många gånger till Hedenborg. Under senare år kan särskilt nämnas träffar i samband med flyktingskrisen, fiberutbyggnad och nu senast informationsmöte kring den nya macken som planeras i Borgärdet.

Ibland får vi besök från andra håll och nu senast var Babben på besök med sin "Expedition Babben" som genomfördes i ett fullsatt Hedenborg. Målsättningen är att kunna erbjuda aktiviteter för alla åldrar och med ett brett utbud av aktiviteter. 

Välkommen att kontakta oss för alla typer av aktiviteter!