OM HEDENBORG

Planerna på en större samlingslokal tog form i början redan på 1940-talet och för att kunna förverkliga detta bildades Svärdsjö Byggnadsförening år 1945. Under några år på 50-talet anordnades revyer på Wasastugan samtidigt som det såldes andelsbevis för att samla in pengar till den nya samlingslokalen. En tomt införskaffades på Soldatheden i närheten av idrottsföreningens festplats och dansbana i centrala Borgärdet där nu Hedenborg ligger.

Den 20 december 1958 stod byggnaden klar och kunde invigas med pompa och ståt. Under byggtiden så utlystes en tävling om namnet på den nya samlingslokalen och det segrande förslaget blev "HEDENBORG".

Hedenborg har sedan dess varit en naturlig samlingsplats för Svärdsjöbygden när det behövts en större lokal men också i många andra sammanhang har byggnaden tjänat Svärdsjöbygden. Dans- och festkvällar, teater-, revy och musik kombinerat med informations- och diskussionsträffar har varit viktiga inslag under årens lopp. Julmarknad och julfest har också varit återkommande aktiviteter kombinerat med olika former av utställningar, loppisar m.m.

Bottenvåningen användes under många år som ungdomsgård för bygdens ungdomar. Idag används bottenvåningen av Svärdsjögymmet som blivit en populär samlingsplats för alla åldrar. Från hösten 2017 har lilla  salen gjorts om till spinningrum där det är full fart flera gånger i veckan.

Samlingslokalerna hyrs i dag ut till olika evenemang i bygden. Informationsträffar i samband med aktiviteter som berör många personer förläggs många gånger till Hedenborg. 

Målsättningen är att kunna erbjuda aktiviteter för alla åldrar och med ett brett utbud av aktiviteter. 

2018 firar Hedenborg 60 år och vi kommer att löpande ha olika evenemang för att uppmärksamma det. Vi startade året med fullt hus vid Dalapremiären av den nyskrivna Nostalgishowen "Säg Algots det räcker". Senare under våren kom författaren, globetrottern och flugfiskaren Gunnar Westrin och berättade om sitt liv som flugfiskare för mer än 200 intresserade och den 6 juni firades nationaldagen som inleddes med invigning av ny flaggstång och flaggparad genom byn. Dessutom mängder av aktiviteter samt trollerishow och musikunderhållning av "Gamla godingar" från stora scen fick de ca 300 besökarna att trivas i det vackra vädret.

60-års jubileet fortsätter under hösten med Svärdsjöfest, musikunderhållning varje månad och naturligtvis den sedvanliga julmarknaden 1:a advent.

Vid årsmötet 2018 bytte föreningen namn till Hedenborg Svärdsjö ekonomisk förening. Samtidigt antogs nya stadgar vilka nu är anpassade efter gällande lagstiftning och den nuvarande verksamheten.

Välkommen att kontakta oss för alla typer av aktiviteter!