Hedenborg Svärdsjö ekonomisk förening
f.d Svärdsjö Byggnadsförening u p a

Verksamheten drivs som en ekonomisk förening med en styrelse på sju ledamöter och tre suppleanter.

Ordförande: Göran Forsén, tel: 070-246 88 08, e-post: goran.forsen@telia.com
Kassör: Sören Jonsson, tel: 070-508 15 26, e-post: hedenborg.svardsjo@gmail.com

Övriga ledamöter: Anneli Ljungberg,  Lars Eriksson, Lars-Åke Erks, Magnus Jonsson och Rolf Svärdström
Suppleanter: Jan Westling, Kerstin Johansson och Per Erks

Revisorer. Leif Källman, Bert Olsson och Staffan Lindgren (suppleant)

Valberedning: Björn Hansols och Peter Jonsson

Har du frågor och funderingar kring föreningens verksamhet är du alltid välkommen att kontakta föreningens ordförande eller någon annan i styrelsen.

PERSONUPPGIFTSHANTERING - GDPR

Styrelsen för Hedenborg Svärdsjö ekonomisk förening har fastställt "Policy för personuppgiftshantering" i enlighet med Dataskyddsförordningen. Gällande policy hittar du i bifogad bilaga: